Paratoi ar Gyfer Llifogydd

6 June 2017, 10:18

Rain landscape

Wrth i law trwm parhau i ddisgyn yng Ngogledd Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi galw ar bobl yng Ngwynedd ac Ynys Môn i baratoi ar gyfer Llifogydd.

Mae'r grwp yn dweud bod llifogydd yn bosibl gan fod lefelau afonydd yn uwch nag arfer.

Mae'r ardaloedd wedi'u heffeithio yn cynnwys Glaslyn a Dwyryd, Abererch ac Ynys Môn.

Mae'r rhybuddion wedi bod mewn rym ers hanner dydd ddoe.

Taylor Swift

12 Of The Most Iconic Deleted Taylor Swift Instagram Posts That We Need To Remind You About

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!