Newidiadau i Addysg Gychwynnol Athrawon

Empty classroom

Mae rheolau newydd ar gyfer cyrsiau i hyfforddi athrawon yng Nghymru wedi cael eu cyhoeddi heddiw gan y Gwenidog Addysg, Kirsty Williams.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau sy'n cynnwys cryfhau sut mae ysgolion a brifysgolion yn cydweithio a gwella safonau ymchwil.

Mae'r rhestr cyfan yn cynnwys:

  • rôl fwy i ysgolion
  • rôl gliriach i brifysgolion
  • cydberchnogaeth o ran rhaglen addysg gychwynnol athrawon
  • cyfleoedd strwythuredig i gysylltu dysg ysgolion a phrifysgolion
  • rôl ganolog gwaith ymchwil.
Mae'r Gwenidog Addysg yn galw am dystiolaeth rhygnwladol i helpu arwain addysg Cymru yn y gyfeiriad cywir.
Kylie Jenner

Kylie Jenner Is Pregnant & Twitter Has Gone Into Meltdown

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!