Lansiad Ymchwiliad Camdriniaeth Rhywiol ar Blant

26 October 2016, 07:11

Child abuse

Mae Cymru hefo swyddfa arbennig rwan i ganolbwyntio ar ymchwilio methiannau sydd wedi arwain tuag gamdriniaeth rhywiol yn erbyn plant.

Mae’r safle newydd yn agor bore Mercher yng Nghaerdydd ac yn marcio lansiad ymchwiliad lle bydd dioddefwyr a goroeswyr yn gallu rhannu’u brofiadau. Mae Proffesor Alexis Jay, sy’n arwain yr ymchwiliad, yn dweud bydd pob stori yn cael ei adrodd mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol.

Mae Chris Tuck, o banel ymgynghorol y dioddefwyr, yn dweud, “Ryden ni’n cydnabod y dewrder sydd angen i rannu profiad o gamdriniaeth rhywiol ond bydd pob stori sy’n cael eu rhannu yn helpu cyfrannu tuag at yr ymchwiliad.”

 “Mae dioddefwyr a goroeswyr yn gallu rhannu’u profiadau mewn sesiwn preifat. Bydd cefnogaeth arbenigol ar gael i bob person yn cymryd rhan hefo’r Prosiect Gwirionedd.”

 “Mae croeso i bobl troi fyny hefo aelod o’u teulu, ffrind neu unrhyw person arall o’u dewis.”

 Dydy’r ymchwiliad heb fydoli heb ddiamheuaeth gyda tair cadeiryddes yn gadael y swydd ers iddo dechrau yn 2014, ond mae Proffesor Jay eisio i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn 2020.

Francia Raisa Instagram Post

Selena Gomez's Kidney Donor Has Shown Off Her Surgery Scars In A Bad-Ass Gymspiration Post

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!