Gobeithion Cyllid Cymru

Budget - LBC

Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru yn dweud mi fydd o'n gwylio datganiad yr Hydref gan obeithio am ddiwedd i gynildeb.

"Ryden ni eisio gweld datblygiadau ar gyfer Abertawe, deliant twf ar gyfer Gogledd Cymru, ac hefyd diwedd i dollau ar Bont Hafren," meddai Mark Drakeford.

"Os 'dach chi'n trio buddsoddi mewn prosiectau hir-dymor fel metro i Dde Cymru a metro i Ogledd Cymru hyd yn oed, y ffordd gorau o bellffordd ydy i fenthyg arian i dalu 'nol dros y tymor-hir"

Da' ni'n disgwyl i'r Ganghellor Phillip Hammond cynyddu'r cyflog byw cenedlaethol i £7.50 pob awr, ac hefyd helpu gyda chostau gofal plant.

Chris Pratt and Chris Evans Asset

Chris Pratt Took A Quiz To See Which Chris He Is... And Wasn't Too Happy When He Got Chris Evans!

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!