Cwmnïau Cymru'n Cefnogi Pobl Hoyw a Thrawsrywiol

LGBT flag

Mae nifer o gyflogwyr yng Nghymru ar restr newydd o weithdai mwya cynhwysol ym Mhrydain ar gyfer pobl LGBT.

Mae'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru ymlhith y llefydd y gorau o ran cefnogi aelodau staff hoyw a thrawsrywiol.

Mae dau prifysgol Cymraeg a dau bwrdd iechyd hefyd ar y rhestr, cafodd eu creu gan yr elusen Stonewall.

 

  • #5 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  • #23 - Prifysgol Caerdydd

  • #25 - Llywodraeth Cymru

  • #31 - Prifysgol Abertawe

  • #82 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

  • #95 - Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

 

Mae Ruth Hunt o Stonewall yn dweud: "Dyma esiamplau o gwmniau sy'n sicrhau bod staff y teimlo fel eu bod nhw'n cael eu cefnogi, pwy bynnag ydyn nhw. 

"Ryden ni wedi dysgu dros y blwyddyn diwethaf dydy ddim byd yn sicr - ac mae hyn yn cynnwys hawliau dynol."

Anne-Marie and Ed Sheeran Asset

Anne-Marie Has “Confirmed” That She Was Defo The Reason Ed Sheeran Broke His Arm In Crash

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!