Bygythiadau i Iechyd Plant yng Nghymru

Children playing

Mae'r Coleg Brenhinol i Bediatryddion a Iehcyd Plant yn rhybuddio dros y bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yng Nghymru a'r effaith mae hi'n gael ar blant Cymru.

Mae adroddiad yn dangos data sy'n cysidro afiechydon fel asthma, clefyd siwgr ac epilepsi.

Yn ol y ffigyrau, yng Nghymru:

- Mae 200,000 o blant yn byw mewn tlodi.

- Mae marwolaethau pobl ifanc 70% yn uwch ymhlith y pumed mwyaf tlawd.

- Mae 7% o fechgyn 15oed a 9% o ferched 15oed ysmygwyr arferol.

- Mae 13% o blant 15oed yn cyfaddef i yfed alcohol unwaith pob wythnos.

Mae Dr. Mair Parry yn dweud:

"Mae tlodi hefo effaith mawr ar iechyd plant a phobl ifanc. Mae mamau o gymunedau mwy amddifad yn fwy tebygol i ysmygu, yfed a bwyta'n wael yn ystod beichiogrwydd, sy'n gallu arwain tuag at bwysau geni isel a bygythiadau i iechyd plant."

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r adroddiad ac am ddechrau cysidro'r ffigyrau.

Megan McKenna

Megan McKenna's Ex On The Beach Ex Jordan Davies Is "Happy She's Now Back Single"

Leigh-Anne Pinnock joins Snapchat

80+ Of The Best Popstars You Should Have On Snapchat

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!