Atgofion Athro o Ymweliad yr Arlywydd

President Obama

Mae Capital wedi bod yn clywed gan bobl digon lwcus i gwrdd a Barack Obama adeg y Cynhadledd NATO yn Ne Cymru.

Roedd Andrew Rothwell Dirprwy Prifathro Ysgol Gynradd Mount Pleasant yng Nghasnewydd pan penderfynodd Obama i ymweld â'r staff a disgyblion.

Fe ddeudodd o i ohebydd Capital, Danny Hayes, neges ar twitter oedd y rheswm dros ymweliad yr Arlywydd.

Kylie Jenner Cleft palate charity

Kylie Jenner’s Cleft Palate Charity Slammed For Comparing Sufferers To “Halloween Monsters”

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!