Cynnydd troseddau delweddau anweddus

13 September 2018, 09:31 | Updated: 13 September 2018, 09:34

Child abuse

Bu i'r nifer eu cofnodi'r llynedd godi treian.

Ar draws y Deyrnas Unedig, mae heddluoedd yn darganfod delweddau o gamdriniaeth plant pob 23 munud.

Heddlu Gogledd Cymru welodd y cynnydd fwyaf drwy Gymru.

Cafodd bron i 400 o achosion eu cofnodi yn 2017.