Pledio Yn Euog I Wrthdrawiad Marwol

14 January 2019, 17:39 | Updated: 14 January 2019, 17:42

Rebecca Edwards

Bu farw Rebecca Edwards wedi'r gwrthdrawiad.

Mae gyrrwr ifanc wedi ei rhybuddio ei fod o'n wynebu dedfryd hir yn y carchar wedi iddo bledio'n euog i achosi marwolaeth dynes o Lanberis drwy yrru'n beryglus.

Yn ogystal â hynny mae Osian Hicks-Thomas o Griccieth wedi pledio'n euog i gyhuddiad ychwanegol o fod dan ddylanwad cocên.

Bydd o'n cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon ar y bedwaredd o Fis Chwefror.