Ymwybyddiaeth dros Gansr Ofarïaidd

Breast Cancer Researcher

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dweud bod rhaid gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd dros y peryglon o gansr ofarïaidd.

Yn ol ffigyrau, cafodd 365 o ferched eu deiagnosio yng Nghymru yn 2014. Bu farw 238 o'r glefyd.

Mae'r Cynulliad hefo nifer o argymhellion:

- Cadw cynlluniau sgrinio cenedlaethol dan agolygiad Llywodraeth Cymru.

- Dylai mwy o waith cael eu cwblhau gan feddygon teulu i sicrhau mai merched hefo symptmoau o gansr ofarïaidd yn cael eu hanfon ar gyfer profion addas.

- Gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd dros y peryglon o gansr ofarïaidd trwy ddysgu pobl sut i bwyntio allan symptomau.

Mae Llywodraeth Cymru am gysidro ymchwiliadau'r Cynulliad.