Ymdrechion i Daclo Digartrefedd

homeless man

Mae elusen digartref yn galw am ymateb brys i daclo'r cynnydd yn y nifer o bobl yn cysgu ar strydoedd Cymru.

Mae Mia Rees o'r Wallich wedi bod yn siarad hefo ni, ar ol i ffigyrau dangos cynnydd gwerth 72% mis Tachwedd y llynedd yn cymaru a 2015.

Dyma'r ffigyrau ar gyfer pob awdurdod lleol a'r nifer o bobl yn cysgu tu allan dros gyfnod o bythefnos:

 

- Caerdydd - 64
- Wrecsam - 31 
- Sir Ddinbych - 20 
- Gwynedd - 26 
- Abertawe - 19 
- Merthyr Tydfil - 18
- Caerffili - 10
- Casnewydd - 8 
- Pen-y-Bont ar Ogwr - 6
- Ceredigion - 6 
- Sir Fynwy - 5
- Sir y Fflint - 5 
- Sir Conwy - 4 
- Bro Morgannwg - 3
- Rhondda Cynon Taf - 3 
- Castell-nedd Port Talbot - 3 
- Powys - 2
- Sir Benfro - 2
- Ynys Mon - 2
- Sir Gaerfyrddin - 2 
- Torfaen 1
- Blaenau Gwent - 0 

Mae Mia'n dweud bod ymdrechion i daclo'r broblem wedi bod yn araf:

Read more at http://www.heart.co.uk/wales/news/local/action-on-homelessness-in-wales-slow/#eivIXyLxzlWpRtSo.99