Trafodaethau Brexit yng Nghaerdydd

Carwyn Jones and Theresa May

Mae Prif Wenidog Cymru yn croesawu arweinyddion Prydain i Gaerdydd heddiw i drafod Brexit.

Yn ystod y cyfarfod, bydd Carwyn Jones yn galw ar Theresa May i ddefnyddio Papur Wen UE Llywodraeth Cymru fel pwynt i ddechrau trafodaethau.

Mae'r Papur Wen cynllun credadwy, deallol ar gyfer ciliad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Prif Wenidog Cymru, Carwyn Jones, yn dweud:

"Rydw i'n edrych ymlaen i groesawu cynrychiolwyr llywodraethol o bob ochr Prydain i Gaerdydd heddiw. Bydd y cyfarfod yn gyfle pwysig i drafod yn blwmp ac yn blaen dros ddyfodol Prydain wedi Brexit."