Safleoedd Teithwyr Gam Yn Nes

18 September 2017, 17:14 | Updated: 18 September 2017, 17:23

Bridge which joins Anglesey to the mainland of Wal

Mae safleoedd swyddogol gyntaf ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ar Ynys Mon gam yn nes.

Gyda'r Cyngor yn dweud wrth CAPITAL ei fod wedi gofyn wrth Swyddogion i gyflwyno ceisiadau cynllunio.

Sy'n cynnwys safle dros dro yn Star, a safle parhaol ger Pen-hesgyn.

Mae'r awdurdod leol yn gwneud hyn yn rhan o ymdrechion i daclo'r broblem o safleoedd sydd heb eu caniatau.