Petha'n poethi'n Penarlag

26 June 2018, 18:45

Sunshine

Ma uchafwbynt o 30.2 wedi ei gofnodi yn Penarlâg sy'n golygu fod y pentref yn Sir Fflint wedi cofnodi tymheredd poetha 2018.

Yn ogystal a hynny mae wedi bod yn boethach yno o'i gymharu a llefydd fel Zante ac Ibiza.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn credu y bydd y tymheredd yn codi i 33 mewn rhai rhannau o Brydain yr wythnos hon.