Paratoi ar Gyfer Llifogydd

6 June 2017, 10:18 | Updated: 6 June 2017, 10:19

Rain landscape

Wrth i law trwm parhau i ddisgyn yng Ngogledd Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi galw ar bobl yng Ngwynedd ac Ynys Môn i baratoi ar gyfer Llifogydd.

Mae'r grwp yn dweud bod llifogydd yn bosibl gan fod lefelau afonydd yn uwch nag arfer.

Mae'r ardaloedd wedi'u heffeithio yn cynnwys Glaslyn a Dwyryd, Abererch ac Ynys Môn.

Mae'r rhybuddion wedi bod mewn rym ers hanner dydd ddoe.