Mwy o Deithio i Weithwyr Cymru

Arriva Trains

Yn ol undeb, gwelid cynnydd yn y nifer o weithwyr sy’n gwario o leia dwy awr pob diwrnod yn teithio ar gyfer gwaith.

Gwariodd 3.7m o bobl, gan gynnwys 86,000 o Gymru, dwy awr pob diwrnod y llynedd, sef un allan o bob saith gweithiwr, o’I gymharu a un allan o bob naw pum mlynedd yn gynharach.

Mae’r ymchwiliad hefyd yn dangos marched sy’n teithio’n bellach, gyda pobl yn y sectorau addysg a iechyd ymhlith y rhai wedi’u effeithio’r gwaethaf.

Mae prif-ysgrifennydd y TUC, Frances O’Grady, yn dweud: “Does neb yn hoffi gwario gormod o amser yn teithio ar gyfer gwaith.”

“Yn amlwg, mae’r Llywodraeth, cwmniau cludiant a chyflogwyr angen ymdrechu mwy i ddelio hefo’r effaith negyddol mae hyn yn cael ar economi Prydain.”