Iawndaliadau i Weithwyr Ffyrnau Golosg

Tata Steel, Port Talbot

Mae'r Uchel Lys wedi cytuno i dderbyn achosion dros 200 weithwyr ffyrnau golosg yng Nghymru.

Mae nhw'n dioddef o broblemau resbiradol yn bellach ar ôl gweithio cymaint o amser yn y llwch a mŵg cyn cafodd rheolau diogelwch eu cryfhau.

Mae'r rhai gweithiodd yn y ffatrïoedd fel Port Talbot a Shotton yn edrych am iawndaliadau.

Mae Bleddyn Hancock wedi bod yn helpu gweithwyr dur i gael iawndaliadau ers tri deng mlynedd: