Heddlu'r Paratoi ar Gyfer Nos Wener Gwyllt

beer mugs

Mae gwasanaethau brys yn dechrau paratoi ar gyfer un o nosau prysuraf y blwyddyn gyda miloedd o weithwyr yn gorffen eleni ar gyfer Nadolig.

Mae heddweision yn annog pawb sy'n partïo i fod yn gyfrifol ac i beidio yfed gormod.

Mae uwcharolygydd Jane Banham o Heddlu'r Gogledd yn dweud:

"Ryden ni eisio'i bobl mwynhau'u hunain adeg y Nadolig, bod mae noson hwyl hefyd yn golygu noson diogel - nid noson sy'n gorffen yn yr ysbyty neu yn y carhcar.

"Bydd Heddlu'r Gogledd yn ymdrechu i sicrhau bydd tafarndai, clybiau, siopau a phobl sy'n yfed yn cydymffurfio hefo'r gyfraith.

"Mae'r neges yn syml - meddyliwch yn ddiogel, yfed yn ddiogel."