Heddlu Cymru'n rhyddau ffigyrau alcohol ymysg plant

25 October 2016, 08:41 | Updated: 25 October 2016, 08:44

alcoholic drink

Mae pedwar o adrannau heddlu Cymru wedi rhyddhau’r ystadegau sy’n dangos y nifer syfrdanol o droseddau oherwydd plant yn cael ei dal hefo alcohol.

Mae’r ffigyrau yn dangos fod 1,229 o troseddau I cysylltu a alcohol yn y dau blwyddyn dwethaf gan plant dan 18 yng Nghymru. Mae’r data yn dangos fod plant mor ifanc a 10 mlwydd oed yn cael mynediad i alcohol ac yn cyflawni troseddion treisiol.

Rhwng 2014 a 2016, gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru adrodd 375 digwyddiad o troseddion wedi ei gyflawni gan pobl 18 oed ac ifancach; gwnaeth llu heddlu De Cymru adrodd 250 digwyddiad; Heddlu Dyfed Powys adrodd 182; tra fod heddlu Gwent wedi adrodd 105 o wahanol troseddion yn y blwyddyn dwethaf.

Yr ardal gwaethaf am arestiadau oedd sir Caerfyrddin (137 arestiau), yn dilyn oedd Wrexham (113), ac yn trydydd Pen-y-bont a’r Ogwr (106).

Roedd rhai o’r digwyddiadau gwaethaf yn cynnwys unarddeg cyfrif o trais yng Ngogledd Cymru – hefo un tramgwyddwr dim ond 13 mlwydd-oed; pum trosedd o digwyddiad difrifolach hiliol neu crefyddol yn De Cymru, yn cynwys ABH a curo; deg trosedd o eiddo cyffuriau yn Dyfed-Powys; a deg arrest am yfed a gyrru yn Gwent