Gobeithion Cyllid Cymru

Budget - LBC

Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru yn dweud mi fydd o'n gwylio datganiad yr Hydref gan obeithio am ddiwedd i gynildeb.

"Ryden ni eisio gweld datblygiadau ar gyfer Abertawe, deliant twf ar gyfer Gogledd Cymru, ac hefyd diwedd i dollau ar Bont Hafren," meddai Mark Drakeford.

"Os 'dach chi'n trio buddsoddi mewn prosiectau hir-dymor fel metro i Dde Cymru a metro i Ogledd Cymru hyd yn oed, y ffordd gorau o bellffordd ydy i fenthyg arian i dalu 'nol dros y tymor-hir"

Da' ni'n disgwyl i'r Ganghellor Phillip Hammond cynyddu'r cyflog byw cenedlaethol i £7.50 pob awr, ac hefyd helpu gyda chostau gofal plant.