Cymru'n Hedfan i Dŵf hefo Heathrow

Plane on a runway

Gobeithir bydd cytundeb newydd rhwng Aelodau'r Cynulliad a Maes Awyr Heathrow yn sicrhau manteision economaidd i fusnesau yng Nghymru.

Mae'r cytundeb rhwng maes awyr mwyaf Prydain a Llywodraeth Cymru am wneud yn siwr bydd Cymru'n elwa o drydydd rhedfa.

Mae Prif Wenidog Cymru Carwyn Jones a'r Arglwydd Paul Leighton, cadeirydd Heathrow, yn arwyddo cytundeb yng Nghaerdydd heddiw, i gadarnhau dechrau perthynas cryf.

Y cynhyrchiad o swyddi Cymraeg bydd ar ben yr agenda, ond busnesau newydd bydd y prif blaenoriaeth, gan fod Heathrow yn ceisio datruys sut i ddelio hefo cynnydd yn y nifer o deithwyr.