Cyhuddo dynes o ddynladdiad ei merch

3 September 2018, 18:13 | Updated: 3 September 2018, 18:15

Mold Crown Court

Mae Sarah Morris wedi ei chyhuddo o foddi Rosie mewn bath yn Nhreffynnon nwy fil a phymtheg.

Fe fydd hi'n dychwelyd i Llys y Goron yr Wyddgrug fis nesa.