Cryfhad Diogelwch i Gem Mwyaf Ewrop

5 April 2017, 09:47 | Updated: 5 April 2017, 09:49

UEFA

Mae Llywodraeth y Du wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £1.4m i gryfhau lefelau diogelwch ar gyfer Gem Terfynol Cynghrair y Pencampwyr, sy'n cymryd rhan yng Nghaerdydd eleni.

Daw hyn wedi'i Heddlu'r De gwneud cais am arian ychwanegol i wella plismona ar gyfer y gem mwya'r fwyddyn ym mhel-droed Ewropeaidd. 

Disgwylir i 700m o bobl i wylio'r gem, sy'n cael ei gynnal gan Stadiwm y Principality, a chreu £45m i economi Caerdydd.

Mae'r Ysgriennydd Gwladol i Gymru, Alun Cairns, yn dweud:

"Rydw i'n falch iawn dros gynnig fuddsoddiad i Heddlu'r De. Dwi'n gwybod bydd y prifddinas cyfan yn edrych ymlaen i groesawu cefnogwyr ar gyfer gem ddiogel a llwyddianus."