Bygythiadau i Iechyd Plant yng Nghymru

Children playing

Mae'r Coleg Brenhinol i Bediatryddion a Iehcyd Plant yn rhybuddio dros y bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yng Nghymru a'r effaith mae hi'n gael ar blant Cymru.

Mae adroddiad yn dangos data sy'n cysidro afiechydon fel asthma, clefyd siwgr ac epilepsi.

Yn ol y ffigyrau, yng Nghymru:

- Mae 200,000 o blant yn byw mewn tlodi.

- Mae marwolaethau pobl ifanc 70% yn uwch ymhlith y pumed mwyaf tlawd.

- Mae 7% o fechgyn 15oed a 9% o ferched 15oed ysmygwyr arferol.

- Mae 13% o blant 15oed yn cyfaddef i yfed alcohol unwaith pob wythnos.

Mae Dr. Mair Parry yn dweud:

"Mae tlodi hefo effaith mawr ar iechyd plant a phobl ifanc. Mae mamau o gymunedau mwy amddifad yn fwy tebygol i ysmygu, yfed a bwyta'n wael yn ystod beichiogrwydd, sy'n gallu arwain tuag at bwysau geni isel a bygythiadau i iechyd plant."

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r adroddiad ac am ddechrau cysidro'r ffigyrau.