Awydd i 'Ailgydbwyso' Cymru

Plaid Cymru leader Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru hefo awydd i "ailgydbwyso" Cymru.

Yn siarad o flaenllaw cynhadledd y plaid yng Nghasnewydd, fe ddeudodd Leanne Wood dydy ffyniant a chyfoeth ddim yn cael eu rhannu yn gyfartal a bod angen taclo'r broblem.

Mae Aelod y Cynulliad dros Rondda hefyd yn dweud bydd hi'n ymdrechu i gadw'r DU o fewn y marchnad sengl unwaith mae Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd: