Atgofion Athro o Ymweliad yr Arlywydd

President Obama

Mae Capital wedi bod yn clywed gan bobl digon lwcus i gwrdd a Barack Obama adeg y Cynhadledd NATO yn Ne Cymru.

Roedd Andrew Rothwell Dirprwy Prifathro Ysgol Gynradd Mount Pleasant yng Nghasnewydd pan penderfynodd Obama i ymweld â'r staff a disgyblion.

Fe ddeudodd o i ohebydd Capital, Danny Hayes, neges ar twitter oedd y rheswm dros ymweliad yr Arlywydd.