Arwyddo Cytundeb Dinas Bae Abertawe

Carwyn Jones and Theresa May

Gobeithir bydd cytundeb newydd yn Abertawe yn helpu creu miloedd o swyddi Ne-Orllewin Cymru.

Bydd deliant gwerth £1.3bn ar gyfer ardal Bae Abertawe yn newid yr economi'n llwyr, yn ôl Prif Wenidog Cymru, Carwyn Jones.

Mae'r buddsoddiad y mwyaf erioed ar gyfer yr ardal a chredid bydd 10,000 o swyddi newydd yn cael eu creu dros y 15 mlynedd nesaf.

Mae un deg un o brosiectau ar y gweill ar draws yr ardal, mewn meysydd fel ffatrïaeth a gwyddoniaeth.

Yn siarad o flaenllaw'r cytundeb, fe ddeudodd Prif Wenidog Cymru, Carwyn Jones:

"Bydd y paced yn creu swyddi a sicrhau tŵf sylweddol yn economi y De-Orllewin. Ryden ni wedi ymdrechu ar gyfer y cytundeb ers amser.

"Mae'r cytundeb yn profi'r hyfywdra o ddeliadau dinasoedd ym mhob ran o Gymru ac hoffwn gweld rhywbeth tebyg ar gyfer y Gogledd."