Arest newydd ar ol llofruddiaeth Y Rhyl

31 October 2016, 09:21 | Updated: 31 October 2016, 09:31

North Wales Police

Bu farw Mark Mason, a oedd yn 48 oed, yn dilyn yr ymosod yn y dref nos Iau.

Roedd y tad mewn fan Renault Kangoo ym maes parcio ger siop Home Bargains yn y dref pan gafodd e ei ymosod gan bobl a oedd yn teithio mewn BMW X1 du a oedd wedi'i dilyn. Mae parafeddygon wedi methu adfywio Mr Mason.

Mae pob un o'r pobl dan amheuaeth yn dod o allan yr ardal.

Ar nos Sul mae Ditectif Brif Arolygydd Jason Devonport o Heddlu'r Gogledd wedi dweud: "Rydym yn gwybod cafodd Mr Mark Mason ei ymosod mewn Renault Kangoo, gyda'r rhif cofrestru X213 HHN. "


"Cafodd y Kangoo ei ddilyn ar Ffordd Las yn Y Rhyl gan gar du BMW X1, cyn cael ei ddilyn i mewn i faes parcio Home Bargains. Roedd y bobl yn y car yn gyfrifol am dargedu ac ymosod ar Mark Mason."

"Rydyn ni'n gwybod roedd rhai pobl o gwmpas yr ardal Heol Marsh a Ffordd Las yn ystod yr amser o'r ymosod. Hoffwn ofyn i un rhywun yn yr ardal i wneud cysylltiad fel y gallwn ddileu nhw o'r ymchwiliad."

"Er y ffaith dyn ni wedi arestio pobl, Rydyn ni'n angen help o'r gymuned yn Y Rhyl"

"Rydyn ni'n eisau casglu gwybodaeth am y BMW X1 du. Rydyn ni'n gwybod oedd nifer o ddynion ynddo fe. Mae'n disgwyl oedd yr ymddygiad o'r car a'r bobl y tu fewn wedi codi sylw rhywun cyn ac ar ôl yr ymosod ar Mark Mason.

Oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch Heddlu'r Gogledd ar 101, neu ar-lein gan roi'r rhif U163736. Gallwch gysylltu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.