Adroddiad GIG Cymru

7 April 2017, 10:36 | Updated: 7 April 2017, 10:37

Nhs Wales

Mae'r adroddiad blynyddol i GIG Cymru 2016 yn dweud bod rhaid i wasanaethau bod llawer mwy cyson er mwyn sicrhau bod gofal o safon uchel ar gael ym mhobman.

Mae'r pennaeth, Dr. Andrew Goodall, yn dweud y byddai'r GIG yng Nghymru yn ceisio parhau i wneud gwelliannau ar draws y bwrdd.

Mae GIG Cymru hefyd yn dweud eu bod eisiau edrych ar y bwlch rhwng y cyfoethog a thlawd dros y blwyddyn nesaf, gan ddweud mae hi'n bwysig i ofalu dros y gwasanaeth iechyd, yn enwedig wrth gysidro Brexit.