Tîm achub iseldir cyntaf Cymru

11 September 2018, 08:10 | Updated: 11 September 2018, 08:28

Anglesey

Mae sawl tîm achub o'i fath yn bodoli mewn rhannau eraill o Brydain, ond nid yng Nghymru.

Y bwriad yw y bydd yn gallu cymryd rhywfaint o'r baich oddi ar ysgwyddau tîm achub mynydd yr ardal sydd - wrth reswm - yn hynod brysur.

Huw Thomas ydi cadeirydd Chwilio ac Achub Môn:

"Mae'r nifer o alwadau y maen nhw wedi bod yn ei dderbyn wedi bod yn uchel ofnadwy, ac fel canlyniad i hyn, mae baich gwaith nhw wedi bod yn ormod iddyn nhw...

"Cais ydi hwn gan y timau achub i ni ar Ynys M i sefydlu'n hynna'n fel bod ni'n gallu cynorthwyo timau achub eraill, a hefyd yn ehangach yng Ngogledd Cymru."