Teuluoedd Maeth ar Angen

8 May 2017, 11:07 | Updated: 8 May 2017, 11:11

Somerset Foster Care

Honnir bod angen dros 400 o deuluoedd maeth yng Nghymru yn ystod y blwyddyn nesaf i sicrhau bod pob plentyn yn cael eu cartrefu yn y llefydd gorau.

Mae'r elusen The Fostering Network yn dweud bod plant yn eu harddegau angen teuluoedd yn arbennig.

Yn ôl ffigyrau, mae angen 7,180 o deuluoedd ym Mhrydain, gan gynnwys o leiaf 440 yng Nghymru. 

Mae Colin Turner cyfarwyddwr y grwp ac yn dweud:

"Mae mwy o deuluoedd maeth yn golygu bydd gwasnaethau yn gallu helpu mwy o blant llawer mwy manwl."