Plant yn cam-drin plant

18 September 2018, 08:38 | Updated: 18 September 2018, 08:42

A child calling Childline

Mae ChildLine yng Nghymru wedi derbyn 304 o alwadau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o bron i 75% - gan dderbyn 82 mwy o alwadau yn 2017/2018 na'r flwyddyn cynt.

Ond mae'r elusen yn dweud ei fod yn bosib i'r broblem fod yn waeth - gan nad ydi nifer o bobl ifanc ddim yn sylweddoli eu bod nhw'n cael eu cam-drin.