Bygythiad astudio dramor yn sgil Brexit

17 September 2018, 08:09 | Updated: 17 September 2018, 08:17

uni students

Ar ben hynny, UCM Cymru yn rhybuddio gall yr economi golli miliynau os nad oes cytundeb yn cael ei gyrraedd.

Mae Llywydd yr Undeb wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog a Theresa May i ofyn am eglurhad mwy manwl.

Mae Gwyneth Sweetman yn dweud doedd myfyrwyr sy'n cychwyn eleni a'r gallu i bleidleisio yn y refferendwm, ac yn honni bod nifer o fyfyrwyr yn gofyn am gyfle i leisio'u barn ynglŷn â Brexit.