Pryderon Dros Gyhoeddiad Brexit y Prif Wenidog

Brexit jigsaw puzzle stock image

Rhybuddion bydd gadael marchnad sengl yr Undeb Ewropeiadd yn ergyd anferth i Gymru.

Mae'r Aelod Seneddol Jo Stevens yn dweud bydd 'Brexit Llwyr' yn difetha ffermio yng Nghymru, ac hefyd y diwydiannau dur a thechnolegol.

Mae Theresa May ar fin cyhoeddi'i chynlluniau ar gyfer Brexit mewn araith bore 'ma.

Mae'r Prif Wenidog yn gwrthod unrhyw math o gytundeb fydd yn gadael Prydain hefo un troed yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Steffan Lewis AC yn dweud:

Mae rhaid i'r Brif Wenidog defnyddio'i haraith heddiw i ddangos parch tuag at genhedloedd wedi'u dirywio trwy gyhoeddi cynllun Brexit sy'n gofalu dros anghenion pawb."