Portmeirion yn prynu Kerfoots

20 October 2018, 09:15 | Updated: 20 October 2018, 09:28

Kerfoots Porthmadog

Perchnogion newydd siop hanesyddol Porthmadog.

Bu iddi gau ym mis Awst ar ôl 144 o flynyddoedd gyda cholled mwy nag ugain o swyddi.

Mae Portmeirion yn dweud bydd y siop newydd yn agor yn y Gwanwyn.

Mewn datganiad ar dudalen Facebook, meddai'r cwmni:

"Mae'n bleser mawr y gall cyfarwyddwyr Siopau Portmeirion gyhoeddi bod nhw wedi prynu Kerfoots, stryd Fawr Porthmadog. 

"Y bwriad fydd ei hagor dan enw Portmeirion yng ngwanwyn 2019 gan weithredu fel siop ar y llawr gwaelod a chaffi ar y llawr cyntaf.

"Ni fydd hyn yn effeithio ar Siop Portmeirion, 51 Stryd Fawr, Porthmadog nac ar Caffi Portmeirion, Stryd Fawr Porthmadog. Bydd nifer o gyfleon am swyddi’n cael eu creu."