Marwolaeth Anesboniadwy yn Llangywer

3 January 2019, 06:31 | Updated: 3 January 2019, 06:33

Heddlu Police officer

Mae'r ferch, cafodd ei chanfod yn farw yn Llangywer ar gyrion Llyn Tegid, oriau mewn i'r flwyddyn newydd, wedi cael ei henwi gan Heddlu'r Gogledd.

Roedd Hollie Sheridan-Connis 24 mlwydd oed ac o ardal Birkenhead.

Cafodd prawf post-mortem eu cyflawni ddoe, ond ar hyn o bryd dydy'r farwolaeth dal heb gael ei egluro.

Mae dyn 31 mlwydd oed o Lannau Merswy wedi cael ei ryddhau gan yr heddlu ar ôl helpu'r heddlu hefo'u hymchwiliadau.