Hwb i Gerddoriaeth Gymraeg

5 November 2018, 10:38

Download Music

Mae cerddoriaeth Gymraeg wedi cael hwb drwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru i wasanaeth dosbarthu a hyrwyddo digidol newydd.

Mae cyllid wedi'i roi i PYST Cyfyngedig - gwasanaeth digidol i ddosbarthu a hyrwyddo labeli ac artistiaid yng Nghymru - i helpu gyda thwf y gwasanaeth dosbarthu digidol, rhywbeth y mae angen mawr amdano, a'r gwasanaeth cyntaf o'i fath yng Nghymru, sy'n gallu teilwra gwasanaethau'n benodol ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

Bydd y cyllid ariannol hefyd yn caniatáu gwasanaeth pwrpasol fydd yn gallu hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg drwy sianeli priodol a phoblogaidd i gynyddu ymwybyddiaeth a'r nifer sy'n ffrydio.

Hefyd, bydd yr arian yn creu swydd asiant archebu cyntaf erioed i Gymru. Bydd y swydd hon yn llenwi bwlch o gynrychioli artistiaid er mwyn cynyddu nifer y perfformiadau ledled y wlad a thu hwnt. Gobeithio y gall y swydd sbarduno lleoliadau perfformio yng Nghymru ac annog twf yn nifer yr hyrwyddwyr a'r lleoliadau yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas:

"Mae cerddoriaeth Gymraeg yn datblygu'n gyflym ac mae'n bwysig ein bod ni fel Llywodraeth yn ymateb a cheisio meithrin hynny.

"Gyda'r bartneriaeth hon rydym yn cymryd camau i sicrhau bod cerddoriaeth Gymraeg ar gael yn rhwydd ac yn cael ei hyrwyddo'n dda ar bob platfform digidol. Rydym yn gobeithio y bydd
hyn yn cynyddu ymwybyddiaeth a phoblogrwydd artistiaid Cymraeg eu hiaith."