Gwrthdrawiad Marwol ar yr A470

13 November 2017, 10:27

Police generic

Mae’r heddlu’n apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar yr A470 digwyddodd pnawn ddoe.

Am 15:22 hysbyswyd Heddlu Gogledd Cymru gan y Gwasanaeth Ambiwlans am wrthdrawiad un cerbyd a oedd yn cynnwys beic modur ger Dinas Mawddwy.

Daeth Gwasanaethau Brys i’r fan a’r lle. Fodd bynnag, cyhoeddwyd y beiciwr modur yn farw yn y fan a’r lle.

Mae ei berthnasau agosaf wedi’u hysbysu.