Gwaharddiad dros dro

21 August 2018, 18:25 | Updated: 22 August 2018, 12:13

Governor of HMP Berwyn

Mae Llywodraethwr HMP yn Wrecsam wedi ei wahardd dros dro.

Ond mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gwrthod dweud pham.

Mae carchar fwya Wrecsam yn dal 2,000 o garcharorion.