Enw dadleuol yn cychwyn

2 July 2018, 18:47 | Updated: 2 July 2018, 18:49

River Severn 2012


Mae'r Tywysog Siarl wedi ymweld â'r bont ddadleuol sydd gyda ei enw.

Bellach, enw yr Ail Bont Hafren rhwng Cymru a Bryste yw Pont Tywysog Cymru.

Er gwaethaf miloedd o bobl yn arwyddo deiseb ar-lein yn ei erbyn.

Gyda llawer yn flin gan nad oedd ymgynghoriad cyhoeddus ynglyn â'i enw newydd.

Ond dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, mai'r peth iawn i'w wneud yw:

'Mae'n nodi parch rhywun sy'n pontio dwy genhedlaeth, sy'n rhwymo dau gymuned yn nes at ei gilydd ... a chredaf ei bod yn bwysig ein bod ni'n gwneud hynny.'

Ymwelodd Tywysog Cymru a Duges Cernyw â'r bont i gychwyn eu taith flynyddol 'Wythnos Cymru'.