Cyfraith newydd i ddiogelu gweithwyr y Gwasanaethau Brys

13 November 2018, 12:26 | Updated: 13 November 2018, 12:29

Heddlu Police officer

Bydd y rhai sy’n ymosod ar gweithwyr y gwasanaethau brys yn wynebu dedfryd fwy llym diolch i gyfraith newydd.

Mae’r Assaults on Emergency Workers (Offences) Act nawr yn gyfreithiol ar ôl iddo dderbyn Cydsyniad Brenhinol ym mis Medi 2018. Mae’n creu trosedd newydd o ymosodiad yn erbyn aelod o staff o’r gwasanaethau brys ac yn dyblu’r ddedfryd posib o 6 mis hyd at flwyddyn.


Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, Neill Anderson: “Pob diwrnod mae ein swyddogion, staff a gwirfoddolwyr yn aml yn delio â sefyllfaoedd anodd a heriol ac yn rhoi ei hunain yng nghanol perygl er mwyn cynnal y gyfraith ac mae angen iddynt allu gwneud eu dyletswyddau mor ddiogel ag sy’n bosib. Tydi ymosodiad ddim yn, na ddylai fyth fod ‘yn rhan o’r swydd.’

 

“Mae’n gwbl annerbyniol iddynt gael eu bygwth, i bobl ymosod arnynt, i bobl ymosod arnynt ar lafar neu fod rhywun yn poeri arnynt - a dylai’r rhai sy’n gyfrifol wynebu’r goblygiadau cyfreithiol.

 

“Ers mis Ebrill eleni rydym wedi nodi 200 o ymosodiadau ar ein swyddogion a staff - o boeri hyd at dorri gên. Mae’n bwysig ein bod yn cofio - tu ôl i bob bathodyn mae swyddogion yr heddlu a gweithwyr y gwasanaethau brys eraill yn bobl gyffredin yn gwneud swyddi anghyffredin.

 

“Rydym yn croesawu’r ddeddf newydd yma a fydd yn gweld dedfrydau mwy llym yn cael eu rhoi ar rai sy’n ymosod ar swyddogion yr heddlu a chydweithwyr o’r gwasanaethau brys eraill. Rydym yn gobeithio y bydd yn atal ac yn darparu cyfiawnder i swyddogion yr heddlu, parafeddygon, ymladdwyr tân, swyddogion carchar a chydweithwyr eraill. Mae’n rhoi neges glir bod ymosodiadau yn annerbyniol a'i fod yn ymosodiad ar gymdeithas.”

 

Mae’r gyfraith, sy’n ymestyn o’r drosedd o ymosod ar swyddog yr heddlu, hefyd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i wirfoddolwyr sy’n cefnogi’r gwasanaethau brys – megis Timau Achub Mynydd a’r RNLI.

 

Meddai Mark Jones, Ysgrifennydd Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru: “Mae Ffederasiwn yr Heddlu wedi ymgyrchu er mwyn sicrhau bod ein swyddogion, a chydweithwyr o’r gwasanaethau brys yn derbyn cefnogaeth well gan y gyfraith os oes rhywun neu rywrai yn ymosod arnynt wrth weithio.

 

“Mae’n warth cenedlaethol fod ymosodiadau ar y gwasanaethau brys yn cynyddu felly mae’n hanfodol bod dedfrydau cryf a llym yn cael eu pasio ar y rhai sy’n dreisgar tuag at y gwasanaethau brys.

 

“Ni ddylai unrhyw un fynd i’w gwaith a chael rhywun neu rywrai yn ymosod arnynt  a dylai ymosodiad ar aelod o’r gwasanaethau brys gael ei gweld fel ymosodiad ar gymdeithas.

 

“Byddwn nawr yn gwylio’r sefyllfa’n ofalus er mwyn sicrhau fod y ddeddf newydd yn cael ei weithredu ar bob cyfle a bod y rhai sy’n gyfrifol am ymosodiadau yn wynebu’r goblygiadau. Mae’n rhaid i’r system gyfiawnder weithredu er mwyn Gwarchod y Gwarchodwyr.”

 

Mae’r gyfraith newydd hefyd yn cael ei groesawu gan gydweithwyr o’r Gwasanaeth Tân ac Achub.