Ymgyrch Atal Gyrru ac Yfed

14 June 2017, 09:35

Roads Policing

Mae ymgyrch targedu gyrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau drwy gydol mis Mehefin wedi gweld 52 arestiad yng Ngogledd Cymru hyd yma.

Mae ymgyrch targedu gyrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau drwy gydol mis Mehefin wedi gweld 52 arestiad yng Ngogledd Cymru hyd yma.

Rhwng 1-13 Mehefin mae swyddogion wedi gwneud 29 arestiad wedi i yrwyr roi sampl positif neu wrthod rhoi prawf anadl ar wiriadau ochr ffordd ledled y rhanbarth. Mae hyn yn rhan o Ymgyrch Atal Gyrru o dan Ddylanwad Alcohol a Chyffuriau’r Haf

Mae 23 o bobl wedi’u harestio hefyd wedi methu prawf cyffuriau ochr ffordd.

Dywedodd Arolygydd Dave Cust o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Dylai pobl fod yn ymwybodol ein bod â chynlluniau tactegol manwl i gynorthwyo’r ymgyrch hon. Mae’r rhain yn cynnwys targedu meysydd penodol yn dilyn gwybodaeth a roddwyd i ni gan aelodau o’r gymuned sy’n mynegi pryder.

"Mae’r haf yn amser mwynhau a digwyddiadau cymdeithasol fel barbeciws. Tra y buaswn yn annog pawb i gael amser da, mae’n bwysig ailadrodd ein neges allweddol. Os ydych yn yfed, peidiwch â gyrru ac os ydych yn gyrru, peidiwch ag yfed – mae mor syml â hynny!

“Mae gyrru wrth fod o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ag effaith sylweddol ar bobl. Mae’r dinistr a achosir i deuluoedd yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yn anfesuradwy.”

Arestiwyd dyn ym Mlaenau Ffestiniog fore ddoe wedi iddo gael ei stopio i ddechrau gan ei fod yn gyrru heb yswiriant. Methodd y prawf cyffuriau ochr ffordd wedi hynny ar ôl profi’n bositif am gocên. Atafaelwyd ei gerbyd, fe’i harestiwyd ac ers hynny wedi’i ryddhau gan ddisgwyl canlyniadau profion pellach.

Stephanie Davis Takes Aim At Jeremy McConnell In N

Stephanie Davis Takes Aim At Jeremy McConnell In New Self-Penned Song... As She Debuts It On Instagram

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!