Trafodaethau Dros Reolau Streicio

Welsh

Mae Bil newydd yn cael ei gyflwyno yn y cynulliad er mwyn ceisio gwrthdroi deddfau newydd sy'n caniatáu undebau i fynd ar streic.

Buasai'r Ddeddf Undebau Llafur yn golygu bod angen o leiaf hanner aelodau i bleidleisio ac o leiaf hanner ohonyn nhw i bleidleisio o blaid cerdded allan.

Mae'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, yn dweud wrth tydi o ddim eisiau'r rheolau effeithio staff mewn ysgolion, y gwasanaeth iechyd neu cynghorau.

Mae Mr. Drakeford yn dweud: "Mae cyflogwyr yn ein gwasanaethau cyhoeddus yn cefnogi'r ffordd yr ydym yn cyflwyno'r mesur yma.

"Maen nhw'n gweld mai dyma'r ffordd gywir i wneud pethau yng Nghymru hefyd."

Fe ddeudodd Mr. Drakeford hefyd bod Llywodraeth Cymru yn hyderus y bydden nhw'n ennill achos llys petai Llywodraeth Prydain yn herio gallu'r Cynulliad i ddeddfu.

Celeb phobias revealed

17 Celebrity Fears That'll Totally Make You Feel Better About Your Own Slightly Strange Phobias

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!