Toriadau i Elusen Plant Sâl Cymru

Child playing with toys

Honnir bydd miloedd o deuluoedd yng Nghymru yn cael eu heffeithio gan doriadau i elusen sy’n helpu teuluoedd hefo plant hynod sâl.

Yn 2015, cafodd grantiau eu cynnig gan y grwp Teuluoedd yn Gyntaf i dros 5,000 o gartrefi incwm isel i’w helpu prynu eitemau i’w plant fel teganau arbennig. Mae’r grwp yn helpu talu ar gyfer pethau fel teithiau a gwyliau.

Mae’r elusen yn cael eu buddsoddi gan Lywodraeth Cymru, sydd am gynnig £1.5m ar gyfer y tair mlynedd nesaf, sef cwymp sylweddol o’r £2.5m derbynnodd Teuluoedd yn Gyntaf y llynedd.

Mae Keith Bowen, cyfarwyddwyr Gofalwyr Cymru, yn dweud: “Mae aelodau’r elusen, rhieni sy’n edrych ar ôl plant sâl ledled Cymru, wedi bod yn siarad hefo ni am eu tristwch, y ffaith tydi nhw methu gwneud cais am arian yn bellach, a’r effaith bydd hyn yn cael ar eu plant a gweddill y teulu.”

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae nifer o grwpiau wedi gwneud cais am arian yn ddiweddar, a wnaeth Teuluoedd yn Gyntaf derbyn rhan fwya'r arian.

Taylor Swift

12 Of The Most Iconic Deleted Taylor Swift Instagram Posts That We Need To Remind You About

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!