Swyddi Tata i Gael eu Harbed

Tata Steel

Mae undeb sy’n cynrychioli gweithwyr dur ym Mhort Talbot yn dweud eu bod nhw’n sicr bydd y grwp Tata yn dod i gytundeb heddiw gan sicrhau miloedd o swyddi a buddsoddiadau.

Mae’r dref yn Ne Cymru wedi bod llawn ansicrwydd ers cafodd y ffatri ei roi ar werth mis Mawrth.

Cychwynodd Llwyodraethau Cymru a San Steffan i gynnig cefnogaeth ariannol, ond mae cynllun pensiwn y cwmni wedi lleihau diddordeb prynwyr.

Credid bydd y cynlluniau yn sicrhau 4,500 o swyddi ac hefyd yr un maint o gynyrchiad dur.

Mae’r Cynghorydd Anthony Taylor wedi gweithio i’r diwydiant dur ers pedwar degawd, ac yn dweud: “Mae hi’n ddiwydiant hollbwysig i economi Prydain yn ogystal a gofal cenedlaethol. Mae rhaid i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan ymateb i’w addewidion rwan.”

Mae dur wedi cael ei gynhyrchu ym Mhort Talbot ers canrif, ac o ran y maint o waith, mae hi’r ffatri mwyaf o’i fath ym Mhrydain, ac wedi’i sefydlu fel calon y cymuned lleol.

Mae Tata yn cyflogi oddeutu 7,000 o weithwyr ledled Cymru.

Girl Reacts To Ed Sheeran

This Girl's Hysterical Meltdown When She Finds Out She's Seeing Ed Sheeran Is So OTT & We Love It

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!