Sgrinio i Ferched yng Nghymru

cancer scan

Mae merched yng Nghymru yn cael eu hatgoffa o'r bwysgrwydd o sgrinio ar gyfer cansr y fron i leihau'r siawns o farwolaeth.

Daw hyn wedi'i ffigyrau dangos lleihad bach yn y nifer o ferched yn derbyn y cynigion.

Mae adroddiad blynyddol newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos penderfynodd 70% o ferched i gael eu sgrinio ar gyfer cansr y fron yn 2015/16.

Mae Dr. Rosemary Fox yn dweud: 

"Ryden ni'n falch i glywed bod 70% wedi dewis derbyn gwahoddiadau i sgrinio, ond mae hyn yn golygu bod 30% dal ddim yn deall y buddion."

"Mae sgrinio yn lleihau'r debygolrwydd o farw o gasnr y fron trwy ddarganfod canserau pan maen nhw'n rhy fach i weld neu teimlo." 

Mae merched rhwng 50 a 70 yn cael eu gwahodd ar gyfer mamogram pob tair mlynedd.

Chris Hughes and Katie Price

Chris Hughes Reveals Katie Price Has Been'Sending Him 'Flirty' Messages Amidst Olivia Split Rumours

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!