Sgrinio i Ferched yng Nghymru

cancer scan

Mae merched yng Nghymru yn cael eu hatgoffa o'r bwysgrwydd o sgrinio ar gyfer cansr y fron i leihau'r siawns o farwolaeth.

Daw hyn wedi'i ffigyrau dangos lleihad bach yn y nifer o ferched yn derbyn y cynigion.

Mae adroddiad blynyddol newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos penderfynodd 70% o ferched i gael eu sgrinio ar gyfer cansr y fron yn 2015/16.

Mae Dr. Rosemary Fox yn dweud: 

"Ryden ni'n falch i glywed bod 70% wedi dewis derbyn gwahoddiadau i sgrinio, ond mae hyn yn golygu bod 30% dal ddim yn deall y buddion."

"Mae sgrinio yn lleihau'r debygolrwydd o farw o gasnr y fron trwy ddarganfod canserau pan maen nhw'n rhy fach i weld neu teimlo." 

Mae merched rhwng 50 a 70 yn cael eu gwahodd ar gyfer mamogram pob tair mlynedd.

Less Glam side of fame

7 Times The Stars Proved There Is A MUCH Less Glamorous Side To Fame

Leigh-Anne Pinnock joins Snapchat

80+ Of The Best Popstars You Should Have On Snapchat

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!