Safonau Dysgu i Gynyddu

Teaching Classroom Teacher School

Mae cynlluniau newydd i hybu safonau dysgu yng Nghymru wedi cael eu cyhoeddi gan y Gwenidog Addysg, Kirsty Williams.

Bydd y safonau newydd yn cynnwys:


- Datblygu sgiliau arweinyddol.
- Cynnig cyfleoedd i athrawon datblygu'u sgiliau ym mhob adeg o'u gyrfa. 
- Galluogi athrawon i weithio hefo'u gilydd yn fwy effeithiol i wneud yn siawr bod dysgwyr yn elwa o addysg gwych.

Gobeithir bydd y safonau newydd mewn rym erbyn Medi 2018 a bydd hyfforddiant newydd i athrawon ar gael Medi 2019.

Game Of Thrones Dragon scene

There Was A Chance That Daenerys' Dragon Was Going To Eat Jon Snow During THAT First Meeting

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!