Pryderon dros Bresenoldeb Athrawon

School equipment

Honnir bod diffyg ysgolion gynradd yn defnyddio systemau i reoli'r effaith ar bresenoldeb athrawon yng Nghymru.

Mae Estyn yn dweud ond nifer bach o ysgolion gynradd sy'n defnyddio cyngor Llywodraeth Cymru i reoli'r broblem.

Mae'r Prif Arolygydd, Meilyr Roberts, yn dweud:

"Mae ysgolion gynradd angen gwneud yn siwr eu bod nhw'n asesu'r effaith o absenoldeb athrawon. Bydd monitro a thracio'r rhesymau dros absenoldeb yn helpu creu ymwybyddiaeth o'r effaith potensial o absenoldeb ar ddysgwyr."

Fe ddeudodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Cafodd Estyn eu gofyn i edrych ar y gwybodaeth presennol ar gyfer staff ysgolion ynglyn a mwyhau eu presenoldeb a bydd eu cymeradwyaethau yn cael eu cysidro fel rhan o'r gyngor ffres ryden ni'n bwriadu trafod nes ymlaen."

The Vamps Lose Their V Plates

WATCH: The Vamps Lose Their 'V Plates' At V Festival & It Didn't End Well!

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!