Pryderon dros Bresenoldeb Athrawon

School equipment

Honnir bod diffyg ysgolion gynradd yn defnyddio systemau i reoli'r effaith ar bresenoldeb athrawon yng Nghymru.

Mae Estyn yn dweud ond nifer bach o ysgolion gynradd sy'n defnyddio cyngor Llywodraeth Cymru i reoli'r broblem.

Mae'r Prif Arolygydd, Meilyr Roberts, yn dweud:

"Mae ysgolion gynradd angen gwneud yn siwr eu bod nhw'n asesu'r effaith o absenoldeb athrawon. Bydd monitro a thracio'r rhesymau dros absenoldeb yn helpu creu ymwybyddiaeth o'r effaith potensial o absenoldeb ar ddysgwyr."

Fe ddeudodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Cafodd Estyn eu gofyn i edrych ar y gwybodaeth presennol ar gyfer staff ysgolion ynglyn a mwyhau eu presenoldeb a bydd eu cymeradwyaethau yn cael eu cysidro fel rhan o'r gyngor ffres ryden ni'n bwriadu trafod nes ymlaen."

Chris Hughes Slams Katie Prices Asset

Chris Hughes SLAMS Katie Price, Calling Her A "Rotten Piece Of S***", After She Leaks Texts Between Them

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!