Mwy o Deithio i Weithwyr Cymru

Arriva Trains

Yn ol undeb, gwelid cynnydd yn y nifer o weithwyr sy’n gwario o leia dwy awr pob diwrnod yn teithio ar gyfer gwaith.

Gwariodd 3.7m o bobl, gan gynnwys 86,000 o Gymru, dwy awr pob diwrnod y llynedd, sef un allan o bob saith gweithiwr, o’I gymharu a un allan o bob naw pum mlynedd yn gynharach.

Mae’r ymchwiliad hefyd yn dangos marched sy’n teithio’n bellach, gyda pobl yn y sectorau addysg a iechyd ymhlith y rhai wedi’u effeithio’r gwaethaf.

Mae prif-ysgrifennydd y TUC, Frances O’Grady, yn dweud: “Does neb yn hoffi gwario gormod o amser yn teithio ar gyfer gwaith.”

“Yn amlwg, mae’r Llywodraeth, cwmniau cludiant a chyflogwyr angen ymdrechu mwy i ddelio hefo’r effaith negyddol mae hyn yn cael ar economi Prydain.”

Siri

If Someone Tells You To Say 108 To Siri, Do Not Do It! Here's The Dangerous Reason Why...

Leigh-Anne Pinnock joins Snapchat

80+ Of The Best Popstars You Should Have On Snapchat

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!