Mwy o Bobl Hefo'r Ffliw yng Nghymru

man flu

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio pobl dros gynnydd sylweddol yn y nifer o bobl yn cael eu deiagnosio hefo'r ffliw.

Cafodd bron 800 eu deuagnosio hefo afiechydon tebyg i'r ffliw yng Nghymru dros gwyliau'r Nadolig.

Cafodd 195 o achosion o influenza eu recordio mewn ysbytai a 25 o achosion mewn wardiau gofal dwys.

Mae Dr. Richard Roberts yn dweud: "Disgwylir i feirws y ffliw lledu ar draws Cymru am chwech i wyth wythnos.

"Felly mae hi'n bwysig sicrhau bod pobl bregus yn derbyn pigiad mor fuan a phosib.

"Dydy hi ddim yn rhy hwyr i bobl derbyn triniaeth."

Kylie Jenner

Kylie Jenner Hinted At Her Pregnancy On Her Reality Show According To This Fan’s Theory

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!